...
Scroll Top

האם גם שכיר יכול להוציא חשבונית?

אדם מחזיק פנקס

האם גם שכיר יכול להוציא חשבונית?

פתחת עסק חדש אבל אתה עדיין עובד כשכיר כי העסק רק בחיתוליו ואין די הכנסות המצדיקות את העלויות של הנהלת החשבונות.
אתה שכיר ומידי פעם מקבל עבודה כעצמאי (כפרילרנסר) וצריך לתת חשבונית למזמין?
במקרים שהצגתי, לרוב לא כדאי לפתוח מיד תיק במע"מ וביטוח לאומי. את הבעיה הזו פותרות חברות הצינור.

מהי חברת צינור?
חברת הצינור מוציאה חשבונית עבור השכיר וגובה את הכסף מהלקוח. לאחר שהיא גוזרת עמלה, היא מעבירה את יתרת התשלום "לעצמאי". המשמעות היא "שהעצמאי" עובד כשכיר בחברת הצינור ולא מנהל ספרים מול מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי באופן ישיר. כלומר, הוא משלם את המיסים "כשכיר" העובד בחברת הצינור.

האם הוצאת חשבונית ע"י שכיר חוקית ?
בפסק דין "יגעת ומצאת", קבע בית המשפט שהשיטה לא חוקית ומהווה הפרה של חוק המע"מ שכן מטרת ההתקשרות עם חברות הצינור היא מניעה מהצורך של ניהול ספרים ומהגשת דוחות למע"מ.

המוסד לביטוח לאומי גורס שפעילות חברות הארנק אינה חוקית ואינו מכיר בהפרשות שבוצעו דרכן לביטוח לאומי.
פרילאנסרים רבים הוזמנו ע"י המוסד לביטוח לאומי לחקירה בדרישה לשלם ביטוח לאומי החל על עצמאים. הביטוח לאומי לא מכיר בתשלומים שבוצעו אליו במסגרת חברות הצינור. לא נעים!

האם נמצא פתרון ?
במהלך הבחירות בלשכת היועצים בחודש שעבר, דיווח רו"ח אהוד רצאבי נשיא לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל: "לה"ב" כי הוא נרתם לנושא וככל הנראה נמצא פתרון. בדיונים שהתקיימו במשך תקופה ארוכה עם מע"מ והביטוח הלאומי, הגיעו להבנות שצפויות להכשיר ולהסדיר את פעילות חברות הצינור.  כל שנותר הוא להמתין להבשלה ופרסום של ההסדר שיאפשר לדעת מה הם הכללים לפיהם יהיה ניתן לפעול בשיטה בסגנון של חברות הצינור.

עדכון מיום 21.11.13
כרגע אין אישור לחוקיות פעילות חברות הצינור מבחינת מס הכנסה אך מבחינת ביטוח לאומי מי שעובד דרך חברת צינור צריך להירשם כעצמאי בביטוח לאומי.

לה"ב פנו לביטוח לאומי בטענה כי החלטת ביטוח לאומי לא להכיר בתשלומי ביטוח הלאומי ששולמו כשכירים מצד אחד ולדרוש תשלום מלא כעצמאים מצד שני פגומה משתי סיבות:

א) לא ניתן לקבל החלטה רטרואקטיבית ולא ליידע את מבוטחי ביטוח לאומי שרובו השתמש בחברות הצינור בתום לב.
ב) לא הוגן לגבות פעמיים ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי קיבל את הטענות ולכן:
1) כל מבוטחי ביטוח לאומי דרך חברות הצינור יקבלו פניה או כבר קיבלו החודש פניה מביטוח לאומי להסדיר מעמדעם משכיר לעצמאי.
2) יהיה זיכוי בגין תשלום ביטוח לאומי ששולם בסטטוס שכיר מהחיוב לביטוח לאומי כעצמאים.
3)שכיר דרך חברת צינור שקיבל דמי אבלה יתבקש להחזירם.

Leave a comment

שלח תגובה

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.

רוצה לקבל הצעת מחיר לייעוץ עסקי?

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

רוצה לקבל הצעת מחיר לייעוץ עסקי?

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.